Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DOSKONALENIE BAZY I WARUNKÓW MATERIALNYCH W NASZEJ PLACÓWCE JEDNYM Z GŁÓWNYCH PRIORYTETÓW DZIAŁALNOŚCI NASZEJ SZKOŁY.

Utworzono dnia 18.05.2017
Czcionka:

DOSKONALENIE BAZY I WARUNKÓW MATERIALNYCH W NASZEJ PLACÓWCE JEDNYM Z GŁÓWNYCH PRIORYTETÓW DZIAŁALNOŚCI NASZEJ SZKOŁY.

    W ostatnich latach sukcesywnie poprawiane są warunki bazy szkolnej . W okresie lat 2006  - 2016 wykonane zostały z otrzymanych  środków remontowych Gminy Frysztak kosztowne i niezbędne inwestycje związane położeniem nowej  elewacja na budynku głównym (rok 2007), oraz malowanie dachu rok 2015, a w roku szkolnym 2013/14 wybudowany został plac zabaw.

 


  

   

 W ramach środków otrzymanych na bieżące utrzymanie szkoły, wsparcia finansowego z Ministerstwa Edukacji Narodowej, budżetu na  realizowane przez kadrę pedagogiczną  projekty z  Unii Europejskiej, wkładu pracy konserwatora, wsparciu sponsorów oraz pomocy rodziców  wykonano następujące prace remontowe,  inwestycyjne  i doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne jak poniżej :   

a) zakończenie  remontu sal lekcyjnych ( trzy sale), każda z sal posiada swój klimat tworzony przez prowadzących zajęcia z  kolorystyką , scenografią i organizacją procesu dydaktycznego - rok 2006

 

 

 

     b) wymiana  stolarki okiennej w pomieszczeniach kuchennych i magazynowych - rok szkolny 2006/2007

     c) wymiana  płytek wejścia głównego na schodach wraz z ich gruntownym remontem - rok szkolny 2008/2009

 

    d)  remont klatki schodowej, wejścia do szatni oraz pomieszczenia kotłowni - rok szkolny 2008/2009

   

 

    e) zadaszenie budynku gospodarczego - rok szkolny 2008/2009

 

    f) wykonanie schodów i  zadaszenie do wejścia kuchennego - rok szkolny  2009/2010

 

    g) zadaszenie wsypu kotłowni i niebezpiecznego do niej zejścia schodowego - rok szkolny 2009/2010

 

     h) wykonanie remontu zastępczej sali gimnastycznej : wymiana stolarki okiennej drzwiowej, położenie tynku  oraz  wymiana  podłogi i oświetlenia - rok szkolny          2010/2011

 

    i) wykonanie miejsca parkingowego - rok  2014

 

    j) położenie kostki brukowej  (wykonanie chodnika) od strony frontowej budynku - rok szkolny 2011/2012

 

   k)  wybudowanie i wyposażenie pomieszczenia sklepiku szkolnego - rok szkolny 2012/2013

 

   l) wyposażenie świetlicy szkolnej w niezbędny sprzęt do prowadzenia w niej zajęć  z uczniami  (zakup tablicy interaktywnej mebli i wykładziny itp.) - uruchomienie rok 2014

  

 

  m) zakupienie  zmywarki , mebli i wyposażenia punktu wydawania posiłków -  rok szkolny 2015/2016 uruchomienie stołówki szkolnej w miejsce w/w punktu

 

  n)  uruchomienie i wyposażenie gabinetu profilaktyki prozdrowotnej - rok szkolny 2015/2016


 

     o) zakup kosztownych pomocy dydaktycznych w tym tablicy interaktywnej w ramach realizowanego przez szkołę z inicjatywy rady pedagogicznej projektu „Apetyt na wiedzę”  z  programu Unii Europejskiej  Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach . Działanie 9.1 . - rok szkolny 2014/2015


 

     p) wzbogacenie zbiorów bibliotecznych, w latach 2015-2017  szkoła brała udział w dwóch projektach MEN dotyczących promocji czytelnictwa pozyskano 234 książek


    

 

     r) zakup zabawek dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w ramach współpracy z fundacją Młodzi Młodym” i  PZU

    s) położenie termoizolacji na ścianach zewnętrznych zastępczej sali gimnastycznej - rok szkolny 2012/2013


   

 

    t ) modernizacja placu zabaw oraz ogrodzenie boiska sportowego - rok szkolny 2012/13


   

 

       Przeprowadzone wyżej wymienione prace i remonty nie wyczerpały społecznych oczekiwań . Prace są kontynuowane  na bieżąco corocznie i  stanowią priorytetowy  element działalności szkoły. W swej istocie zmierzają do doskonalenia bazy dydaktycznej stanowiącej niezbędny warunek bezpiecznego prowadzenia statutowej działalności szkoły  ,  podnosząc  jednocześnie jej atrakcyjność .   Malownicze położenie szkoły zobowiązuje do dbałości o jej otoczenie , dzięki wsparciu i zaangażowaniu pracowników obsługi  uzupełnione zostały rozpoczęte już wcześniej liczne  nasadzenia roślin ozdobnych,  które wymagają ciągłej pielęgnacji  i trzeba podkreślić  są  z powodzeniem  realizowane  ( zdjęcia poniżej).

Rok 2009

  

Rok 2016


           Dziękuję wszystkim którzy wsparli w/w ważniejsze  działania   szkoły w zakresie poprawy warunków materialnych bazy dydaktycznej,  jednocześnie   przyczyniając się  do  kreowania  pozytywnego wizerunku  naszej placówki.  Osiągnięcia obecnego stanu placówki to także wkład i zaangażowanie pracowników szkoły : obsługi i kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia z zakresu projektów  Ministerstwa Edukacji Narodowej i Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                       J. Skórski               

DOSKONALENIE BAZY I WARUNKÓW MATERIALNYCH W NASZEJ PLACÓWCE JEDNYM Z GŁÓWNYCH PRIORYTETÓW DZIAŁALNOŚCI NASZEJ SZKOŁY.

Utworzono dnia 18.05.2017, 12:49

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny